osCounter

jQuery ile gelişitirilmiş CSS3 ile güçlendirilmiş arttır-azalt uygulaması.

Özellikleri

Kullanımı

Boş bir elemente atadığınız class, id, data gibi attiribute lere osCounter'ı uygulamanız yeterli.

1) $(?).osCounter(); Yöntemi ile

<div id="osCounter"></div>
<script>
  $(function () {
    $('#osCounter').osCounter({
      osName: "amount",
      osMaxUp: 100,
      osMaxDown: 20,
      osDefault: 40,
      osSkip: 10,
      osAlertType: "alert",
      osTextUpTitle: 'Maksimum Değer',
      osTextDownTitle: 'Minimum Değer',
      osTextUpDesc: 'Maksimum değere ulaştınız.',
      osTextDownDesc: 'Minimum değere ulaştınız.',
      osDownFunc: function (data) { alert("osDownFunc"); },
      osUpFunc: function (data) { alert("osUpFunc"); }
    });
  });
</script>

2) data-oscounter="{?}" Yöntemi ile

<div data-oscounter="{ 'osName': 'dataCounter', 'osMaxUp': 200, 'osMaxDown': 50, 'osDefault': 60, 'osSkip': 10 }"></div>

Versiyon

2.2

Teknik

jQuery 2.1.4 ( http://www.jquery.com )

Kurulum

Aşağıdaki kodları <head> tagı içerisine yerleştirin.

<script src="jquery-2.1.4.min.js"></script>
<script src="osCounter.js"></script>
<link href="osCounter.css" rel="stylesheet" />

Yukarıdaki örnek kodları sitenize entegre edin ve kullanmaya başlayın.

Teşekkürler. :)

Oğuzhan SARI

os@oguzhansari.com

www.oguzhansari.com